บทความข่าวสารโดรนเกษตร

ทำไมโดรนเกษตรถึงเหมาะแก่การทำนาข้าว

ทำไมโดรนเกษตรถึงเหมาะกับนาข้าวมากกว่าการเดินฉีดยาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ? . 1)ยากระจายทั่วถึงมากกว่า เพราะถูกพ่นจากด้านบน และ การกระจายตัวจากหัวฉีดที่เป็นละอองฝอยละเอียด บวกกับแผนการบินที่ถูกกำหนดไว้ด้วยโปรแกรมทำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่มากกว่าการใช้คนแน่นอนครับ .

Read More »