สวนส้ม ใช้โดรนยังไงให้คุ้ม พ่นด้วยโดรนเกษตร DJI T40

สวนส้ม ใช้โดรนยังไงให้คุ้ม พ่นด้วยโดรนเกษตร DJI T40

Share:

More Posts

เทคนิคลับ “พ่นยาฆ่าหญ้า” ด้วยโดรนเกษตร พร้อมไขข้อสงสัย ปัจจุบันถูกกฏหมายหรือยัง?

เทคนิคลับการใช้โดรนเกษตร “พ่นยาฆ่าหญ้า” ให้โดนวัชพืช สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเตือน