พบกันในงาน “พืชสวนก้าวหน้า” จ.จันทบุรี วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565

พบกันในงาน “พืชสวนก้าวหน้า” จ.จันทบุรี วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565

Share:

More Posts

เทคนิคลับ “พ่นยาฆ่าหญ้า” ด้วยโดรนเกษตร พร้อมไขข้อสงสัย ปัจจุบันถูกกฏหมายหรือยัง?

เทคนิคลับการใช้โดรนเกษตร “พ่นยาฆ่าหญ้า” ให้โดนวัชพืช สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเตือน